Start Page Конспект уроку на тему соцальна сфера 9 клас


Конспект уроку на тему соцальна сфера 9 клас


Харчова промисловість 1 год 30 Особливості спеціалізації та принципи розміщення харчової промисловості, її географія. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Діалог-полеміка, дiалог-дискусія, самостійне визначення теми і змісту діалогу 1 38 Тематичне оцінювання. Количество пользователей мобильной сотовой связи превзошло число жителей страны и продолжает увеличиваться. Открытый урок по алгебре в 7 классе «А»тема: «Уравнения с одной переменной». Інтонування речень з прямою мовою, діалогом. Основні типи електростанцій, найважливіші ЛЕП. Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей... Призначення та основні функції текстового редактора. Фактори розміщення галузей, їх географія. Складання схеми галузевої структури промисловості України, аналіз змін, які відбулися в ній за останні 10 років § 14 17 Тематичне оцінювання 3. Нанесення на контурну карту найбільших електростанцій. Контроль аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації. Сполучені один з одним, ці мережі є надшвидкісною магістраллю, що перетинає США і що тягнеться до Європи, Азію і на інші континенти. § 38 43 Інтеграція України у світове господарство. Все почалося в 1962 році, коли доктор Ліклайдер з Массачусетського технологічного інституту MIT написав серію доповідних записок про концепцію «Галактичної мережі». Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні властивості. Контрольний твір на суспільну тему. Лісова і деревообробна промисловість 1 год 27 Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лі­сових ресурсів. Протягом декількох подальших років урядові агентства, університети і приватні компанії продовжували працювати над розвитком Інтернет, винаходивши нові протоколи і архітектуру. Валовий національний продукт, національний доход. Морські порти, географія перевезень. Інтонування різних видів простих речень 1 5 ЗМ. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Показати учням, де в практичному... Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки сфера спілкування, умови і мета спілкування й мовні. IP-адреса є послідовністю з чотирьох чисел, розділених крапками. Тваринництво, його структура та географія. Основні типи словників, особливості їх побудови.


Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних.


Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні. Тест Стилістика простих речень. Пунктограми в текстах з діалогом. Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України. Пряма і непряма мова. Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій на професійну тему. Тип урока: изучение нового материала и первичное закрепление. Особливості вживання деяких сполучників. Поняття територіальної структури господарства. Застарілі слова та їх різновиди. Усний стислий переказ тексту публіцистичного художнього сти­лю із творчим завданням висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.

You may look:
-> двигатель внутреннего сгорания презентация 8 класс физика
Класифікація речень за будовою.
-> ученик русского языка автор г.г.граник 5 класс ответы на задания
Роль мови у фор­му­ванні й самовираженні особистості.
-> драйвер для сканера acer 3300u виста
Схеми аналізу уроків за різними аспектами.
-> написать сочинение миниатюру александра михайловича герасимова полдень тплый дождь и описать все э
Стилістична роль архаїчної лексики.
-> ответы на тест по дисциплине инвестиционный менеджмент
Стаття дискусійного характеру публіцистичного стилю.
->SitemapКонспект уроку на тему соцальна сфера 9 клас:

Rating: 88 / 100

Overall: 95 Rates